SÌN SÚ DẠNG NƯỚC MẪU 2023

295.000

CHÍNH SÁCH KHÔNG HÀI LÒNG HOÀN TIỀN TRONG 24H
‌BẢO MẬT THÔNG TIN, SHIPPER KHÔNG BIẾT

Tỉ lệ nguyên chất: 95% + 5% thảo dược liệu

MUA COMBO: SÌN SÚ BỘT VÀ KẸO SÂM tại đây

Khi đặt hàng sản phẩm sẽ được tự động vận chuyển đi sau 10 phút. Thông tin khách được bảo mật tuyệt đối, ngoài kiện hàng sẽ ghi tên sản phẩm là “t.huốc”